E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Quản trị nhân viên bán hàng


Cuốn sách này là tài liệu chuyên khảo trong quá trình đào tạo chương trình nhiệm vụ chiến lược Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên khối ngành Quản trị Kinh doanh thuộc các trường đại học khác và phục vụ trực tiếp cho các nhà quản trị bán hàng tại các doanh nghiệp.

Tác giả: PGS.TS. Lê Quân, TS. Mai Thanh Lan

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Nơi xuất bản: Hà Nội

Số trang: 292, bìa cứng

Khổ sách: 16cm x 24cm

Giá: 119.000đ

Đọc sách: Quản trị nhân viên bán hàng

Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, các thuật ngữ bán hàng tự động, bán hàng qua Internet, bán hàng qua điện thoại và các giao dịch điện tử khác đã khiến nhiều nhà quản trị đặt ra vấn đề: Doanh nghiệp có cần nhân viên bán hàng nữa hay không? Đa số các nhà quản trị qua trải nghiệm đều nhận thấy cần có và phải nhận thức đúng về vai trò, vị trí của công việc bán hàng và quản trị nhân viên bán hàng trong thực tiễn.

Quản trị nhân viên bán hàng đóng vai trò quan trọng trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp. Bởi con người luôn là trung tâm của mọi hoạt động, nhân viên bán hàng ngày càng trở nên quan trọng và đa dạng trong bối cảnh kinh doanh hiện đại. Họ là người trực tiếp tạo ra doanh thu, truyền tải hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp. Đây cũng là đối tượng rất cần được tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và tạo động lực một cách bài bản và khoa học.

Xuất phát từ những luận cứ đó, nhóm tác giả đã nghiên cứu và biên soạn cuốn sách chuyên khảo Quản trị nhân viên bán hàng. Có khá nhiều cách nghiên cứu và tiếp cận về quản trị nhân viên bán hàng, tuy nhiên trong phạm vi của cuốn sách này, các tác giả nghiên cứu về quản trị nhân viên bán hàng theo cách tiếp cận của quản trị nguồn nhân lực với các nội dung: phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và tạo động lực. Ở mỗi nội dung, các tác giả không nghiên cứu theo logic tuần tự của vấn đề mà tập trung vào các vấn đề trọng tâm nhà quản trị cần lưu ý trong quá trình thực hành quản trị nhân viên bán hàng.

Địa chỉ phát hành:

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

P.703, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-4) 3754 7506, máy lẻ 703-713 Fax: (84-4) 3754 6765

Email: tapchiktkd_kt@vnu.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn