E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Quốc Khánh


Tên đề tài: Nhân lực các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp.


1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Khánh

2. Nơi công tác: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

3. Tóm tắt hướng nghiên cứu:

  • Làm rõ cácvấn đề về lý luận và thực tiễn nhân lực du lịch tại các doanh nghiệp du lịch.
  • Tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển nhân lực ngành du lịch trong và ngoài nước.
  • Nghiên cứu nhu cầu nhân lực các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn sắp tới.
  • Đưa ra giải pháp phát triển nhân lực các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn sắp tới. 

4. Giảng viên hướng dẫn:

GVHD1: PGS. TS. Lê Quân

GVHD2: TS. Đỗ Xuân Trường 

5. Danh mục các công trình đã công bố của NCS:

6. Email: phattrienkythuat@gmail.com

Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn