E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Danh mục định hướng nghiên cứu của giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh

TT

Họ và tên

Định hướng nghiên cứu giai đoạn 2013 - 2016

1

TS. Phan Chí Anh

-   Quản trị sản xuất và tác nghiệp

-   Quản trị chất lượng

-   Chất lượng dịch vụ

-   Đổi mới sáng tạo.

2

PGS.TS. Đỗ Minh Cương

-  Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

-  Khoa học và lãnh đạo quản lý.

-  Văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nhân.

-  Kỹ năng lãnh đạo.

-  Văn hóa công sở, văn hóa tổ chức.

-  Dự án đào tạo doanh nhân Tây Bắc.

3

ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

-   Quản trị kinh doanh

4

TS. Trương Minh Đức

-  Nghiên cứu về Quản trị Nhân sự.

-  Quản trị sản xuất.

-  Quản trị rủi ro trong kinh doanh.

-  Quản trị chất lượng theo phương pháp 6 sigma.

5

TS. Hồ Chí Dũng

-  Marketing địa phương

-  Marketing trong lĩnh vực công

-  Đánh giá hiệu quả marketing trong doanh nghiệp

-  Chất lượng dịch vụ

6

ThS. Trần Việt Dũng

-   Marketing

7

TS. Nguyễn Thu Hà

-  Chiến lược Marketing

-  Nghiên cứu Marketing

-  Marketing dịch vụ

-  Chất lượng dịch vụ

-  Đổi mới sáng tạo dịch vụ

8

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

-  Quản trị hài hòa Đông - Tây

-  Doanh nghiệp hóa

9

TS. Đặng Thị Hương

-   Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức

-   Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

-   Quản trị chất lượng toàn diện

-   Quản trị sản xuất và tác nghiệp

10

TS. Đỗ Tiến Long

-   Lãnh đạo

-   Quản trị chiến lược

-   Quản trị nhân lực

-   Văn hóa tổ chức

11

TS. Nguyễn Phương Mai

-   Quản trị chiến lược

-   Quản trị công ty

-   Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

-   Doanh nghiệp xã hội

12

TS. Nguyễn Đăng Minh

-   Quản trị tinh gọn

-   Quản trị công nghệ, đổi mới sáng tạo

-   Quản tri sản xuất và tác nghiệp theo phong cách Nhật Bản

-   Các mô hình quản trị hiện đại phát triển bền vững các ngành công nghiệp và dịch vụ dựa trên tiêu chí về chất lượng và môi trường

-   Ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong quản trị hiện đại

13

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

-   Quản trị công ty

-   Quản trị chiến lược

14

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

-   Các đề tài về lĩnh vực marketing.

-   Hành vi người  tiêu dùng.

-   Quản trị thương hiệu. 

-   Quản trị  chiến  lược.

15

PGS.TS. Trần Anh Tài

-   Chiến lược kinh doanh của công ty.

-   Quản lý và lãnh đạo các tổ chức.

-   Mô hình đại học nghiên cứu, đại học doanh nghiệp.

-   Liên kết nhà trường doanh nghiệp.

16

TS. Đỗ Xuân Trường

-   Thu hút và phát triển nhân tài

-   Đổi mới cơ chế quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

-   Đo lường, đánh giá năng lực

-   Quản trị tri thức

17

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

-   Các lĩnh vực liên quan đến Marketing, Năng lực cạnh tranh, Quản trị thương hiệu,  Quản trị nhân lực, Chính sách đất đai trong nông nghiệp.

18

TS. Nhâm Phong Tuân

-   Quản trị sáng tạo và đổi mới trong tổ chức

19

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

-   Quản trị chiến lược

-   Nền tảng phát triển doanh nghiệp

20

PGS.TS. Lê Quân

-   Quản trị nhân lực

-   Lãnh đạo trong tổ chức

-   Quản trị tác nghiệp thương mại

21

TS. Đinh Văn Toàn

-   Phát triển nguồn nhân lực.

-   Quản trị và Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp.

-   Các đề tài về lĩnh vực quản trị, phát triển nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa; quản trị chiến lược và phát triển tổ chức.

22

TS. Nguyễn Viết Lộc

-   Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ;

-   Văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nhân

-   Khoa học và lãnh đạo quản lý

-   Quản trị tài chính

-   Quản trị văn phòng

23

TS. Trần Đoàn Kim

-   Marketing

-   Lãnh đạo trong tổ chức


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn