E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Danh sách nghiên cứu sinh năm 2014

TT

Họ và tên

Ngành đào tạo

Quyết định đầu vào

Giáo viên hướng dẫn

Tên đề tài

Tiến trình thực hiện

1

Nguyễn Đăng Toản

QTKD

1910/QĐ-ĐHKT ngày 05/06/2014

1. TS. Đỗ Thị Đông

2. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

Áp dụng Quản trị tinh gọn trong các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam.

Đang thực hiện

2

Trần Việt Dũng

QTKD

4741/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2014

PGS.TS. Vũ Trí Dũng

 

Đang thực hiện

3

Trần Ngoc Bảo Linh

QTKD

4741/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2014

1. TS. Trần Đoàn Kim

2. TS. Trần Kim Hào

 

Đang thực hiện

4

Đinh Văn Tới

QTKD

4741/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2014

1. TS. Đỗ Xuân Trường

2. TS. Nhâm Phong Tuân

Tác động của quản trị nhân lực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam.

Đang thực hiện

5

Lê Xuân Tình

QTKD

4741/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2014

PGS.TS. Hoàng Văn Bằng

 

Đang thực hiện

6

Nguyễn Anh Tuấn

QTKD

4741/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2014

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

 

Đang thực hiện

7

Trương Đức Thao

QTKD

4741/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2014

1. TS. Trương Minh Đức

2. TS. Đinh Văn Toàn

Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam.

Đang thực hiện

8

Tạ Huy Hùng

QTKD

4741/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2014

PGS.TS. Lê Quân

Phát triển nhân lực lãnh đạo sở, ngành theo tiếp cận khung năng lực - Nghiên cứu điển hình tại Tỉnh Hòa Bình.

Đang thực hiện

9

Lê Trung Kiên

QTKD

4741/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2014

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

2. PGS.TS. Đan Đức Hiệp

 

Đang thực hiện

10

Cao Thị Hoàng Trâm

QTKD

4741/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2014

1. TS. Nguyễn Đăng Minh

2. TS. Lê Xuân Sang

 

Đang thực hiện


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn