E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Giới thiệu Viện Quản trị Kinh doanh


I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Viện Quản trị Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được thành lập theo quyết định số 2051/QĐ-ĐHKT ngày 28/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế với hơn 40 năm truyền thống và phát triển (1974 thành lập Bộ môn Quản trị Kinh doanh trực thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2009 thành lập Khoa Quản trị Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN).

Viện Quản trị Kinh doanh là Viện đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với sứ mệnh cung cấp những doanh nhân tài ba và hệ thống lý thuyết quản trị kinh doanh phù hợp với Việt Nam vào từng thời kỳ phát triển.

Giảng viên của Viện Quản trị Kinh doanh là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có uy tín và chuyên môn sâu, được đào tạo từ những trường đại học danh tiếng ở trong và ngoài nước (Mỹ, Anh, Úc, Bỉ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan), có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn, liên doanh, các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

 II. LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện trưởng:

PGS.TS Hoàng Văn Hải

Phụ trách các hoạt động chung và phụ trách trực tiếp công tác kế hoạch, hoạch định chiến lược; tổ chức nhân sự; các chương trình đào tạo sau đại học; chương trình đào tạo đại học chất lượng cao; các các chương trình đào tạo ngắn hạn, cung cấp dịch vụ tư vấn; công tác chính trị, tư tưởng, thi đua, khen thưởng.

ĐT: (84-4) 3754.7506 (+308)

Email: haihv@vnu.edu.vn

Phó Viện trưởng:

TS. Nguyễn Đăng Minh

Phụ trách Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh đạt chuẩn quốc tế; cử nhân chuẩn; phụ trách chuyên môn Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị công nghệ & Phát triển doanh nghiệp; website và truyền thông

ĐT: (84-4) 3754.7506 (+348)

Email: dangminh@vnu.edu.vn

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Viện Quản trị Kinh doanh có các nhiệm vụ chính sau:

  • Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đào tạo nhà quản trị doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của đất nước.
  • Chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các lý thuyết và tư tưởng mới về quản trị cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và thông qua đó, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cao về quản trị cho các doanh nghiệp.

VI. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN

(đang cập nhật thông tin)

 

V. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN

- Văn phòng Viện

- Bộ môn Quản trị Chiến lược

- Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực

- Bộ môn Marketing

- Bộ môn Quản trị Công nghệ

- Bộ môn Văn hoá Doanh nghiệp

VI. CÁC BẬC VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

- Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

- Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

- Thạc sĩ ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp.

- Cử nhân chuẩn quốc tế ngành Quản trị kinh doanh.

- Cử nhân chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh

- Cử nhân chuẩn ngành Quản trị kinh doanh.

VII. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Viện Quản trị Kinh doanh thực hiện nghiên cứu các đề tài, dự án ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, các kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, góp phần đưa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới nghiên cứu về quản trị kinh doanh trong và ngoài nước.

Những hướng nghiên cứu chính đang thực hiện:

+ Quản trị hài hòa Đông - Tây;

+ Các mô hình phát triển kinh doanh bền vững;

+ Quản trị dựa trên tri thức;

+ Quản trị dựa trên văn hóa;

+ Phong cách lãnh đạo, quản lý của Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế;

+ Quản trị đổi mới và sáng tạo công nghệ;

+ Gia tăng chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

VIII. HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN

Mục tiêu của hoạt động hợp tác quốc tế của Viện là tiếp tục duy trì, phát triển các mối quan hệ hợp tác đã có. Viện chủ động mở rộng hợp tác với các trường, các tổ chức trong và ngoài nước; đa dạng hóa loại hình và đa phương hóa đối tác, để phát huy hơn nữa hợp tác quốc tế với tinh thần hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, đến lượt nghiên cứu khoa học và đào tạo, tạo điều kiện trở lại cho hợp tác quốc tế phát triển.

IX. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

  • Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trở thành đơn vị hàng đầu quốc gia trong việc cung cấp doanh nhân và tư tưởng quản trị.
  • Đến năm 2022, Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN sẽ đứng đầu Việt Nam và được xếp hạng ở khu vực Châu Á về đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp và nghiên cứu các tư tưởng quản trị Đông -Tây hiện đại.

__________________

Liên hệ:

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-4) 3754 7506, máy lẻ 307

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn;
Website: http://qtkd.ueb.edu.vnCác tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn