E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Danh mục các bài báo được đọc và trích dẫn nhiều trong các cơ sở dữ liệu điện tử toàn cầu tháng 12/2016

 
  • Danh mục các bài báo được đọc và trích dẫn nhiều trong các cơ sở dữ liệu điện tử toàn cầu, tháng 12/2016.
  • Download danh mục tại đây.
  • Những bài báo không tải về được, bạn đọc có thể gửi email về lic@vnu.edu.vn để được hỗ trợ.
  • Link: http://lic.vnu.edu.vn
  • Đăng nhập: bằng tài khoản và mật khẩu email ĐHQGHN.


---------------------------------------------
Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN
C1T, ĐHQGHN - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: (04) 6253 9899

Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn