E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bài báo đăng trên tạp chí trong nước năm 2016

TT

Tác giả;

Đồng tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số (năm), trang

1

Phan Chí Anh,
Nguyễn Thu Hà,
Nguyễn Huệ Minh

Chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng Nghiên cứu tình huống các cửa hàng tiện ích tại Hà Nội

Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Tập 32, Số 1, 2016, tr.11-21

2

Phan Chí Anh,
Nguyễn Thu Hà

Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Tạp chi Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Số 479 (10/2016)

3

Đỗ Minh Cương,
Quách Thị Ngọc Hà

Văn hóa chào hỏi tại công sở

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập

Số tháng 3 năm 2016

4

Đỗ Minh Cương

5 nguyên tắc ứng xử, giao tiếp thành công với các đối tác ngoài khu vực Châu Á

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập

Số tháng 4 năm 2016

5

Đỗ Minh Cương; Nguyễn Hải Minh

Chuẩn hóa xưng hô và văn hóa giao tiếp công sở của các doanh nghiệp bắt đầu từ chữ tôi

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập

Số tháng 5 năm 2016

6

Đỗ Minh Cương

Triết lý phát triển xanh và không gian xanh tại công sở

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập

Số tháng 6 năm 2016

7

Đỗ Minh Cương

Về phẩm cách người lãnh đạo và doanh nhân thời kỳ hội nhập

Tạp chí Lý luận Chính trị

số tháng 6-2016

8

Đỗ Minh Cương

Hài hòa cái tôi và chúng ta trong mỗi tổ chức

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập

Số tháng 7-2016

9

Đỗ Minh Cương

Giao tiếp tạo nên sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập

Số tháng 8-2016

10

Đỗ Minh Cương

Văn hóa lắng nghe: Bí quyết thành công

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập

Số tháng 9-2016

11

Đỗ Minh Cương; Nguyễn Viết Lộc

Lý thuyết lãnh đạo dựa trên quyền lực và sự ảnh hưởng

Tạp chí Lý luận Chính trị, Học viện CTQGHCM (được tính 0-1đ theo HĐCDGS ngành Chính trị học- thành 200 đ quy đổi của UEB)

Số tháng 9-2016

12

Đỗ Minh Cương

Giaỉ pháp chống lãng phí thời gian nơi công sở

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập

Số tháng 10-2016

13

Đỗ Minh Cương;
Đỗ Tiến Long

Lý thuyết lãnh đạo tố chất và lý thuyết lãnh đạo hành vi

Tạp chí Lý luận Chính trị, Học viện CTQGHCM (được tính 0-1đ theo HĐCDGS ngành Chính trị học- thành 200 đ quy đổi của UEB)

Số tháng 10-2016

14

Đỗ Minh Cương

Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam - một số vấn đề cấp bách

Tạp chí Lý luận Chính trị, Học viện CTQGHCM (được tính 0-1đ theo HĐCDGS ngành Chính trị học- thành 200 đ quy đổi của UEB)

Số tháng 11-2016

15

Đỗ Minh Cương

Văn hóa sáng tạo giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập

Số tháng 11-2016

16

Đỗ Minh Cương; Nguyễn Đức Xuân

Tác phong làm việc để thành công

Tạp chí Điện lực, chuyên đề cuối tháng Quản lý & Hội nhập

Số tháng 12-2016

17

Trương Minh Đức

Áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm bằng phương pháp 6 sigma - Nghiên cứu tình huống phân xưởng may 1 của xí nghiệp may Minh Khang - Bắc Ninh

Kinh tế và Phát triển. ISN: 1859-0012

Số 228 (II), tháng 06/2016, tr. 119-129

18

Hồ Chí Dũng

Marketing chiến lược trong kinh doanh rạp chiếu phim tại Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số 17, 2016, tr. 70-74

19

Nguyễn Khánh Linh;

Consumer Attitude Towards Marketing Practices in Vietnamese Smartphone Market

VNU Journal of Science Economics and Business

Vol.32, No.2, 2016, pp.1-11

20

Hoàng Văn Hải

Lựa chọn vị trí trung tâm phân phối sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn.

Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương,

số 468 (04/2016)

21

Hoàng Văn Hải

Thúc đẩy tư duy doanh nghiệp cho nông dân: Giải pháp chiến lược để xây dựng nông thôn mới bền vững ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Chính trị Thế giới. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Số 8 (244), tháng 8/2016

22

Đặng Thị Hương

Đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Một số đánh giá và đề xuất

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

Số 1 (2016)

23

Đặng Thị Hương;
Nguyễn Đăng Minh

Đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ tiếp cân của Quản trị tinh gọn "Made in Viet Nam"

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới

239 (3, 2016), 59-66

24

Đỗ Tiến Long

Định hướng lãnh đạo của CEO trong DNNVV: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội,

Tạp chí Quản lý Kinh tế

số 67, 2015

25

Đỗ Tiến Long

Từ lý luận quản lý, lãnh đạo đến phát triển nhân tài lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay.

Tạp chí Lý luận Chính trị

số 7, 2016

26

Nguyễn Đăng Minh (đồng tác giả)

Áp dụng Quản trị tinh gọn cho các doanh nghiệp dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam

Tạp chí phát triển kinh tế, Trường Đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Số 5

27 (5,2016), 115-128

27

Đinh Văn Toàn

Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn mới

Tạp chí Giáo dục lý luận

Số 240 (2016), tr.77-80

28

Đinh Văn Toàn

Hợp tác đại học - doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam

Chuyên san Kinh tế & Kinh doanh, , Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

Số 4, Vol.32, 12/2016.

29

Nguyễn Viết Lộc

Tư tưởng và Văn hóa lãnh đạo, quản lý của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Số 468 (2016), trang 4-7

30

Nguyễn Viết Lộc

Ảnh hưởng của văn hóa đối với hoạt động ra quyết định của nhà lãnh đạo doanh nghiệp

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Số 469 (2016), trang 15-18

31

Nguyễn Viết Lộc

Yếu tố cấu thành hệ giá trị văn hóa doanh nhân qua nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số 08 (616), (2016), trang 60-62

 
Nguồn: Thống kê Viện Quản trị Kinh doanh tháng 12/2016

Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn