E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Lịch sinh hoạt lớp đầu năm khóa QH-2018-E QTKD

LỊCH SINH HOẠT LỚP ĐẦU NĂM 2018 - 2019 KHÓA QH-2018-E QTKD

 
 
 
 
 
 
 
 

TT

Học phần

Cố vấn học tập

Sĩ số SV

Buổi

Thứ

Ngày

Giảng đường

 

Ghi chú

1

Lớp QH-2018-E QTKD-CLC 1

 

 

Sinh hoạt lớp

TS. Đỗ Xuân Trường

41

10:00

Năm

06-Sep

808VU

 

2

Lớp QH-2018-E QTKD-CLC 2

 

 

Sinh hoạt lớp

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

41

8:30

Sáu

07-Sep

511 E4

 

3

Lớp QH-2018-E QTKD-CLC 3

 

 

Sinh hoạt lớp

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

42

18:00

Năm

06-Sep

803VU

 

4

Lớp QH-2018-E QTKD-CLC 4

 

 

Sinh hoạt lớp

TS. Vũ Thị Minh Hiền

42

15:30

05-Sep

801 E4

 


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn