E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đăng Toản

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Toản, sinh ngày 06/10/1984, tại Hà Nội.

Đề tài: Áp dụng Quản trị tinh gọn trong các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9 34 01 01

Thời gian: 14h30 ngày 23/11/2018 (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn