E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Tọa đàm: Knowledge and Technology for Industrial Development: an East-West Perspective (Tri thức và công nghệ đối với sự phát triển ngành công nghiệp: quan điểm Đông - Tây)

Trân trọng kính mời các thầy, cô Viện QTKD, cán bộ giảng viên trực tiếp tham gia dự án KITFEM, các nhà khoa học quan tâm, tới tham dự buổi tọa đàm khoa học cùng với hai chuyên gia, nhà nghiên cứu từ Trường đại học Salento, Italia.
  • Chủ đề:  Knowledge and Technology for Industrial Development: an East-West Perspective (Tri thức và công nghệ đối với sự phát triển ngành công nghiệp: quan điểm Đông - Tây).
  • Thành phần: 02 học giả người Ý: Ms. Adele Caroppo - luật sư và Mr. Claudio Petti - trường Đại học Salento; giảng viên Viện QTKD; cán bộ giảng viên trực tiếp tham gia dự án KITFEM; các nhà khoa học khác trong và ngoài trường có quan tâm.
  • Ngôn ngữ: song ngữ Anh-Việt.
  • MC/Moderator/Translator: PGS.TS. Nhâm Phong Tuân.
  • Thời gian, địa điểm: 14h ngày 15/3/2019 (thứ 6), tại phòng 801 E4.
     
Claudio Petti (Mr.)
Department of Engineering for Innovation - University of Salento (Lecce, Italy)
Visiting University of Economics & Business - VNU (Hanoi, Vietnam)
Web: www.unisalento.it/people/claudio.petti
Mail: claudio.petti@unisalento.it

Claudio PETTI is Senior Researcher in applied economics and Assistant Professor at the Department of Engineering for Innovation, University of Salento (Lecce, Italy). His research activities integrate the fields of technology innovation management, entrepreneurship and strategic management for the study of latecomer firm’s catch-up innovation and technological innovation in emerging markets firms.

His research has appeared in a number of scholarly journals including Journal of Engineering and Technology Mangement, Asian Economic Papers, International Journal of Technology Management, Measuring Business Excellence and European Business Review, among others. He also edited two books on technological entrepreneurship, the latest focused on China. On these topics he Coordinated an EU FP7 Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) project named E.N.T.I.C.E. - Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises and he is currently Work Package Leader in an EU H2020 Marie Skłodowska Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Project named K.I.T.F.E.M. – Knowledge and Innovation in, To and From Emerging Markets.

Overall, he published more than 60 works and taught in graduate and undergraduate courses in Italy and abroad on engineering economics, technology entrepreneurship and strategic innovation topics.
 
Adele Caroppo (Ms.)
Italian qualified lawyer

Expert in corporate legal affairs and funding strategies for R&D, models of management of intellectual property and knowledge. She oversees the compliance of entire lifecycle of R&D projects, involving SMEs, large enterprises, spin-offs, start-ups, public bodies and research and knowledge-dissemination organization.
 
 
Dự án KITFEM: tên dự án là Knowledge and Innovation in, to, and from Emerging Markets (Tri thức và đổi mới sáng tạo trong, tới, và từ các thị trường đang nổi).
Dự án này được thực hiện trong 3 năm bắt đầu từ năm 2017 tới 2019, do EU tài trợ. Dự án này có tất cả 14 đối tác từ các nước Châu Âu, Á (Việt Nam, Trung Quốc). Trường ĐHKT là đối tác duy nhất từ Việt Nam. Dự án có tất cả 5 cấu phần chính. Các sản phẩm là những nghiên cứu theo chủ đề từng cấu phần, và nổi bật có việc trao đổi học giả giữa các trường trong dự án. Trường ĐHKT chủ yếu tham gia trao đổi sang Đức mà năm 2018 đã có 8 thầy/cô sang Trường ĐH Gottingen, Đức. Hiện tại, Trường ĐHKT đang đón hai học giả người Ý sang trao đổi.
Buổi tọa đàm này được tổ chức chủ yếu với mục tiêu trao đổi tri thức, học hỏi giao lưu học thuật và câu chuyện thực tế giữa các học giả về chủ đề liên quan.


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn