E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế năm 2010

1

Tên bài báo: The relationship between training and firm performance: A literature revi

Tác giả: TS. Nguyen Ngoc Thang, Quang Truong, Dirk Buyens

Tạp chí: Research and Practice in Human Resource Management (RPHRM), Volume 18, Issue 1, Australia and Singapore

2

Tên bài báo: The link between training and firm performance in emerging economies: A comparison between Vietnam and China

Tác giả: Nguyen Ngoc Thang, Quang Truong, Dirk Buyens

Tạp chí: Asia Pacific Business Review(APBR), Volume 16, Issue 3, UK

3

Tên bài báo: Efficiency and Productivity of Hospitals in Vietnam

Tác giả: TS. Phạm Thuy Linh

Tạp chí: Journal of Health Organization and Management. Volume 25, Issue 2, UK.

4

Bài báo: Leadership, Trustworthiness, and Ethical Stewardship

Tác giả: TS. Đỗ Tiến Long

Tạp chí: Journal of Business Ethics (2010) 96:497–512. Springer 2010. DOI 10.1007/s10551-010-0489-y


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn