E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế 20111

Bài báo: Total Productive Maintenance: an Application for Japanese Automobile Plant". Proceeding of the 2011 Northeast

Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Minh

Tạp chí: Asia Management and Economics Joint Conference (NAMEJC 2011). Chungnam University, Republic of Korea (Chungnam 2011,Oct)

2

Bài báo: Contribution of Total Productive Maintenance to the Environmental Conservation

Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Minh

Tạp chí: 

3

Bài báo: Training and firm performance in economies in transition: a comparison between Vietnam and China

Tác giả: TS. Nguyen Ngoc Thang, Quang Truong, Dirk Buyens

Tạp chí: Asia Pacific Business Review, 17(1), 103-119

4

Bài báo: The impact of training on firm performance: case of Vietnam

Tác giả: TS. Nguyen Ngoc Thang, Quang Truong, Dirk Buyens

Tạp chí: Research and Practices Human Resource Management,19(1),28-45

5

Bài báo: Relationship between quality management practices and competitive performance: Japanese Quality Award perspective     

Tác giả: TS. Phan Chí Anh

Tạp chí: The Journal of Japanese Operations Management and Strategy. Vol.2, No.1, pp. 16-37. ISSN 1884-6939.

6

Bài báo: Relationship between Quality Management Information and Operational Performance: International Perspective

Tác giả: TS. Phan Chí Anh

Tạp chí: Management Research Review. Vol. 34, No. 5, pp.519-540.ISSN: 2040-8269.

7

Bài báo: Quality management practices and competitive performance

Tác giả: TS. Phan Chí Anh

Tạp chí: Empirical evidence from Japanesemanufacturing companies International Journal of Production Economics. Vol.133, No.2, pp.518–529, ISSN: 0925-5273

8

Bài báo: Building an integrated framework of strategic management theories to explain performance of firm in one industry

Tác giả: TS. Nhâm Phong Tuân; PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Tạp chí: Journal of Global Management Research. Vol. 7, No.2, pp 29-42, ISSN: 1488-4569Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn