E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế năm 2014

 

1

Tên bài: Response of Vietnamese Privtae Enterprise's Leader under Global Financial Crisis: From Theorical to Empirical Approach

Tác giả: PGS.TS. Lê Quân; PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

Tạp chí: Asian Social Science, Vol 10, N9, May 2014

2

Tên bài: Investigating the effects of managerial and technological innovations on operational performance and customer satisfaction of manufacturing companies

Tác giả: TS Phan Chí Anh (đồng tác giả)

Tạp chí: International Journal of Business Innovation and, Vol. 8, No.4 (7/2014) pp. 133 - 151

3

Tên bài: Knowledge creation and Green Entrepreneuship: A study of Two Vietnamese Green Firms

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thắng; PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn;

Tạp chí: Asian Academy of Management Journal, Vol. 18, No.2, 129-151, 2013

4

Tên bài: Governance, Institutional, and Pro-poor analysis of Cassava contract farming in Quang Tri Province, Vietnam

Tác giả: TS. Nhâm Phong Tuân

Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Development, Vol 9, No.2, pp 47-63, Philippines. Market Journal

5

Tên bài: Technology Acceptance Model and the Role of Trust to the Paths to Online Customer Loyalty in an Emerging Market

Tác giả: TS. Nhâm Phong Tuân

Tạp chí: Journal of Women's Entrepreneurship and Education

6

Tên bài: Exploring The Link between Learning and Firm Performance: Empirical Study of Private Manufacturing Firms in Yangon – Myanmar

Tác giả: TS. Nhâm Phong Tuân

Tạp chí: Asian Academy of Management Journal


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn