E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

  

Ban hành kèm theo Quyết định số: 45/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 5/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Download văn bản  tại đây.


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn