E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Ban Lãnh đạo Viện


Viện trưởng: PGS.TS Hoàng Văn Hải

Phụ trách các hoạt động chung và phụ trách trực tiếp công tác:
  • Kế hoạch, hoạch định chiến lược;
  • Tổ chức nhân sự; 
  • Các chương trình đào tạo sau đại học, cử nhân;
  • Các chương trình đào tạo ngắn hạn, cung cấp dịch vụ tư vấn;
  • Phụ trách Hợp tác phát triển;
  • Phụ trách Website - truyền thông;
  • Công tác chính trị, tư tưởng, thi đua, khen thưởng

ĐT: (84-4) 3754.7506 + 308

Email: haihv@vnu.edu.vn

Phó Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Đăng Minh

Phụ trách:

  • Nghiên cứu khoa học;
  • Thực hiện các công tác do Viện trưởng phân công
ĐT: (84-4) 3754.7506 + 348

Email: dangminh@vnu.edu.vn


_________________

Địa chỉ liên hệ:

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-4) 3754 7506, máy lẻ 307

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn;  Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn