E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Sách: Đánh giá chất lượng quản trị công ty ở Việt Nam theo bộ tiêu chuẩn GOV - SCORE

Quản trị công ty là một lĩnh vực quan trọng đối với các quốc gia và các doanh nghiệp, tuy nhiên, không có mô hình quản trị công ty nào phù hợp với tất cả các quốc gia và các doanh nghiệp. Điều này không có nghĩa là quản trị công ty không thể đánh giá được. “Bạn không thể quản trị nếu bạn không đo lường được”, vì vậy, đánh giá hay xếp hạng chất lượng quản trị công ty là một việc làm thiết yếu đối với các đối tượng hữu quan.
Tên sách: Đánh giá chất lượng quản trị công ty ở Việt Nam theo bộ tiêu chuẩn Gov-Score
Tác giả: Hoàng Văn Hải
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 16x24cm
Số trang: 191
Số lượng: 01 cuốn

Lời nói đầu

Quản trị công ty là một lĩnh vực quan trọng đối với các quốc gia và các doanh nghiệp, tuy nhiên, không có mô hình quản trị công ty nào phù hợp với tất cả các quốc gia và các doanh nghiệp. Điều này không có nghĩa là quản trị công ty không thể đánh giá được. “Bạn không thể quản trị nếu bạn không đo lường được”, vì vậy, đánh giá hay xếp hạng chất lượng quản trị công ty là một việc làm thiết yếu đối với các đối tượng hữu quan.

Trên thế giới, đánh giá chất lượng quản trị công ty đã có lịch sử phát triển hơn một thập kỷ, với nhiều hệ thống đánh giá ở cấp quốc gia và cả doanh nghiệp. Đánh giá chất lượng quản trị công ty thật sự bùng nổ sau thời kỳ sụp đổ của nhiều doanh nghiệp lớn, hay nói cách khác là một cuộc “khủng hoảng” về lòng tin vào các doanh nghiệp. Còn ở Việt Nam, hiện nay mới chỉ có các kết quả đánh giá yếu tố khung khổ quản trị công ty ở cấp quốc gia; vấn đề đánh giá chất lượng quản trị công ty còn đang bị bỏ ngỏ. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành được hơn 10 năm nhưng vẫn ở giai đoạn hoàn thiện, các nhà đầu tư đang phải trải qua những thăng trầm của thị trường không thuần túy xuất phát từ kết quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời gian gần đây, sự xuất hiện ngày càng nhiều “đội lái” cổ phiếu, những vi phạm liên tục về công bố thông tin, giao dịch nội gián hay chất lượng kiểm toán khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn khi đưa ra quyết định. Làm cách nào các nhà đầu tư có được cái nhìn đầy đủ hơn về doanh nghiệp? Ngoài các báo cáo phân tích kỹ thuật của các công ty chứng khoán (mà hiện nay đang bị nghi ngờ về chất lượng do có liên quan tới các “đội lái”), các nhà đầu tư rất cần một kết quả đánh giá khách quan từ những đơn vị độc lập. Hệ thống đánh giá chất lượng quản trị công ty của một cơ quan nghiên cứu có chuyên môn và độc lập chính là thứ mà nhà đầu tư đang cần, và là mục tiêu mà tác giả hướng tới trong cuốn sách chuyên khảo này.

Xuất phát từ mục tiêu như vậy, tác giả tiến hành nghiên cứu và trình bày kết quả trong 4 nội dung sau:

Nội dung 1: Các hệ thống đánh giá chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp

Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về quản trị công ty, các hệ thống đánh giá chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp, đặc biệt là hệ thống đánh giá Gov-Score trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu đã được thực hiện trong lĩnh vực này.

Nội dung 2: Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sử dụng hệ thống đánh giá Gov-Score

Tổ chức khảo sát thực tế hoạt động quản trị công ty của các doanh nghiệp trong mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên từ các doanh nghiệp niêm yết HNX, sau đó tổng hợp dữ liệu và phân tích, đánh giá chất lượng quản trị công ty của các doanh nghiệp theo hệ thống đánh giá Gove-Score.

Nội dung 3: Đánh giá sự phù hợp của hệ thống đánh giá Gov-Score và giải pháp hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá chất lượng quản trị công ty cho các doanh nghiệp Việt Nam

Trên cơ sở kết quả điều tra, phân tích của Nội dung 2, tiến hành phân tích mức độ phù hợp của hệ thống đánh giá Gov-Score đối với các doanh nghiệp Việt Nam trên nhiều khía cạnh, kết luận chung về mức độ phù hợp và đề xuất phương thức khai thác bộ chỉ số đánh giá phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Nội dung 4: Các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết HNX

Trên cơ sở kết quả phân tích và kết luận ở Nội dung 2, đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết HNX.

Tháng 3 năm 2016 
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Văn Hải

 

Liên hệ đặt sách:

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3754 7506, máy lẻ 307, 333

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.vnu.edu.vn Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn