E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Danh sách nghiên cứu sinh năm 2013

TT

Họ và tên

Ngành đào tạo

Quyết định đầu vào

Giáo viên hướng dẫn

Tên đề tài

Tiến trình thực hiện

1

Hoàng Thị Bảo Thoa

QTKD

1550/QĐ-ĐHKT ngày 05/08/2013

1. PGS.TS. Vũ Anh Dũng

2. TS. Phạm Thị Liên

Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam

Bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 23/01/2017

2

Trần Minh Hoàng

QTKD

3116/QĐ-ĐHKT ngày 8/11/2013

PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng

Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang

Bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 31/05/2017

3

Trần Thị Hoàng Yến

QTKD

3116/QĐ-ĐHKT ngày 8/11/2013

3116/QĐ-ĐHKT ngày 8/11/2013

Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

QĐ công nhận học vị tiến sĩ số 335/QĐ-ĐHKT, ngày 27/02/2017


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn