E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Danh sách nghiên cứu sinh năm 2015

TT

Họ và tên

Ngành đào tạo

Quyết định đầu vào

Giáo viên hướng dẫn

Tên đề tài

Tiến trình thực hiện

1

Lê Văn Dụng

QTKD

2660/QĐ-ĐHKT ngày 22/06/2015

1. PGS.TS. Trần Anh Tài

2. TS. Lê Trung Thành

 

Đang thực hiện

2

Lê Anh Hưng

QTKD

2660/QĐ-ĐHKT ngày 22/06/2015

1. PGS.TS. Trần Anh Tài

2. TS. Nhâm Phong Tuân

 

Đang thực hiện

3

Nguyễn Quỳnh Mai

QTKD

2660/QĐ-ĐHKT ngày 22/06/2015

PGS.TS. Vũ Trí Dũng

 

Đang thực hiện

4

Đoàn Ngọc Quang

QTKD

2660/QĐ-ĐHKT ngày 22/06/2015

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

 

Đang thực hiện

5

Phạm Trung Anh

QTKD

4584/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2015

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

 

Đang thực hiện

6

Tô Quang Long

QTKD

4584/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2015

PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa

 

Đang thực hiện

7

Lê Hồng  Phúc

QTKD

4584/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2015

PGS.TS. Đỗ Minh Cương

 

Đang thực hiện

8

Huỳnh Vũ

QTKD

4584/QĐ-ĐHKT ngày 10/11/2015

PGS.TS. Phạm Quang Thao

 

Đang thực hiện


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn