E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Danh mục đề tài cấp Nhà nước

TT

Mã số /

tên đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

1

QGTĐ.13.21

Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc

PGS.TS. Lê Quân

2014 - 2015

2

I3-2012.21

Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam giai đoạn hiện nay (2014-2015).

PGS.TS. Đỗ Minh Cương

2014 - 2015

3

KHCN-TB.05X/13-18

Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (12/2013 - 11/2015)

PGS.TS. Lê Quân

2013 - 2015

4

KHCN-TB.05X/13-18; 2014

Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc – đề tài nhánh thuộc đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

TS. Nguyễn Viết Lộc

 

 


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn