E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Danh mục đề tài cấp Bộ, ĐHQG


TT

Mã số /

tên đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

1

QK.06.03

Phát triển định chế tín dụng chính thức ở nông thôn VN.

TS. Nguyễn Thị Bích Đào

2006 - 2008

2

QK-06-04

Sự tham gia của các ngân hàng thương mại vào thị trường chứng khoán.

ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

2006 - 2008

3

QK.07.02

Chính sách đất đai nông nghiệp Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

2007 - 2009

4

B 2007-07-34

Giải pháp phát triển chuỗi cửa hàng thuận tiện ở các khu đô thị mới thành phố Hà Nội.

TS. Hoàng Văn Hải

2008 - 2009

5

 

Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế  giới WTO

TS. Hoàng Văn Hải

2008 - 2010

6

QK.08.05

Liên kết giữa Trường Đại học với Doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học - Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam.

PGS. TS. Trần Anh Tài

2008 - 2010

7

QK:08.6

Quá trình đổi mới chính sách quản lý ngành chè Việt Nam.

TS. Trần Đức Vui

2008 - 2010

8

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng Hà Nội về vệ sinh an toàn thực phẩm

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

2009 - 2011

9

 

Liên kết giữa Trường Đại học với Doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học - Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam.

PGS.TS Trần Anh Tài

2009 - 2011

10

 

Quản trị sự thay đổi trong chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay

TS. Nguyễn Thị Bích Đào

2009 - 2011

11

QK.09.15.

Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển thương hiệu Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

ThS. Trần Việt Dũng

2009 - 2011

12

QK.09.18.

Quản trị hài hòa Đông Tây

TS. Nguyễn Tiến Dũng

2009 -2011

13

QK.09.15.

Xây dựng kế hoạch chiến lược thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế

ThS. Trần Việt Dũng

2009 - 2011

14

QK.10.3.

Nghiên cứu thực tiễn và xây dựng hệ thống thẩm định đầu tư cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí PV Power – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

TS. Nguyễn Trúc Lê

2010 - 2012

15

QK.10.13.

Đánh giá chất lượng quản trị công ty của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo bộ tiêu chuẩn GOV - Score

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

2010 - 2012

16

QGTĐ.12.23

Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp Việt Nam.

TS. Phan Chí Anh

2012 - 2014

17

QG.11.35

Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam.

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

2011 - 2013

18

QGTĐ 13.20

Xây dựng mô hình quản trị tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.            

TS. Nguyễn Đăng Minh

2013 - 2015

19

QGTĐ.13.21

Nghiên cứu chất lượng đội ngũ lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam.

PGS.TS. Lê Quân

2013 - 2015

20

QG.14.42

Phân tích các yếu tố quyết định đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trên địa bàn Hà Nội.

TS. Nhâm Phong Tuân

2014 - 2016

21

QG.14.45

Nghiên cứu tác động của thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn Hà Nội.

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

2014 - 2016Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn