E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Danh mục đề tài cấp cơ sở


TT

Mã số /

tên đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

1

KT.08.11.

Hoạt động marketing internet của các doanh nghiệp tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

2008 - 2009

2

KT.08.04.

Một số rào cản khi áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện TQM vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội.

ThS. Đặng Thị Hương

2008 - 2009

3

KT.08.13.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và chiến lược doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam.

ThS. Nguyễn Phương Mai

2008 - 2009

4

KT.08.12.

Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động Marketing cho các trường ĐH Việt Nam trong bối cảnh thực hiện cam kết với WTO. Trường hợp trường ĐH Kinh tế.

ThS. Nguyễn Hải Minh

2008 - 2009

5

KT.08.07.

Xây dựng và phát triển thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

ThS. Nguyễn Thu Hà

2008 - 2009

6

KT.09.17

Các mô hình hoạch định chiến lược và bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam.

ThS. Nguyễn Phương Mai

2009 - 2010

7

KT.09.15

Nghiên cứu các tiêu thức lựa chọn thị trường mục tiêu cho mặt hàng gạo của VN xuất khẩu sang thị trường Châu Phi.

ThS. Nguyễn Thu Hà

2009 - 2010

8

KT.09.18

Nghiên cứu một số mô hình nhượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng tiện ích: Một số gợi ý cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam.

ThS. Nguyễn Hải Minh

2009 - 2010

9

KT.09.16

Tái cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương theo định hướng chiến lược.

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

2009 - 2010

10

KT.09.06

Ứng dụng bảng điểm cân bằng vào các DN Kinh doanh DV tại VN.

ThS. Đặng Thị Hương

2009 - 2010

11

KT.09.14. 

Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản: nghiên cứu trường hợp các công ty du lịch Nhật Bản tại Hà Nội.

ThS. Trần Kim Loan

2009 - 2010

12

KT.10.03. 

Ứng dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại một số doanh nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội

ThS. Đặng Thị Hương

2010-2011

13

KT.10.04 

Nghiên cứu những rào cản trong thực thi chiến lược tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà nội

ThS. Nguyễn Phương Mai

2010 - 2011

14

KT.10.05 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam thời kỳ hậu WTO

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

2010 - 2011

15

KT.10.06

Quản trị công tác văn phòng theo phương thức 5S: nghiên cứu trường hợp Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

ThS. Trần Kim Loan

2010 - 2011

16

KT.10.07

Mô hình xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo mục tiêu hiệu quả

ThS. Đoàn Đình Nghiệp

2010 - 2011

17

KT.10.08

Nghiên cứu giải pháp gắn đào tạo với sử dụng cử nhân quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

2010 - 2011

18

KT.10.09

Nghiên cứu chiến lược Marketing các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình của công ty Unilever

ThS. Nguyễn Thu Hà

2010 - 2011

19

KT.11.05

Nghiên cứu vai trò của Quản trị nhân sự (HRM) trong việc thực hiện trách nhiệm Xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại tập đoàn FPT

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

2011 - 2012

20

KT.11.06

Nghiên cứu về Văn hóa doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu

TS. Đỗ Tiến Long

2011 - 2012

21

KT.11.07

Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ trên địa bàn Hà Nội

ThS. Đặng Thị Hương

2011 - 2012

22

KT.11.08

Chiến lược marketing Mix các sản phẩm sữa của công ty Vinamilk

ThS. Nguyễn Thu Hà

2011 - 2012

23

KT.11.09

Chất lượng nguồn nhân lực các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Lạng Sơn - Thực trạng và giải pháp

TS. Trương Minh Đức

2011 - 2012

24

KT.11.10.

Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp của các Chaebol Hàn Quốc và gợi ý cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

2011 - 2012

25

KT.11.11

Công tác quản trị chiến lược công nghệ tại Tập đoàn Sơn Hà và một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

TS. Hoàng Đình Phi

2011 - 2012

26

KT.11.12

Đánh giá khả năng áp dụng mô hình sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp nghành công nghiệp chế biến: Trường hợp Traphaco

TS. Phan Chí Anh

2011 - 2012

27

KT.11.13

Nghiên cứu thực tiễn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – trường hợp công ty Cổ phần may Đáp Cầu

ThS. Nguyễn Phương Mai

2011 - 2012

28

KT.12.23.

Đánh giá chất lượng đào tạo và sự hài lòng của người học: trường hợp Trường Đại học Kinh tế.

TS. Phạm Thị Liên

2012 - 2013

29

KT.12.24.

Phân tích các yếu tố quyết định đến sự đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

TS. Nhâm Phong Tuân

2012 - 2013

30

KT.12.25.

Thực trang áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TS. Nguyễn Đăng Minh

2012 - 2013

31

KT.13.18.

Mức độ nhận biết của khách hàng về thương hiệu các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam: nghiên cứu điển hình công ty Vietel.

TS. Phạm Thị Liên

2013 - 2014

32

KT.13.19.

Mức độ nhận thức của người tiêu dùng các sản phẩm sữa trên thị trường Hà Nội về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: nghiên cứu điển hình công ty cổ phẩn sữa TH TrueMilk.

ThS. Nguyễn Phương Mai

2013 - 2014

33

KT.13.20.

Định hướng lãnh đạo của CEO đối với tổ chức: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.

TS. Đỗ Tiến Long

2013 - 2014

34

KT.13.21.

Chất lượng dịch vụ của siêu thị - nghiên cứu trường hợp hệ thống siêu thị Big C Hà Nội.

ThS. Nguyễn Thu Hà

2013 - 2014

35

KT.13.22.

 Tác động của đổi mới sáng tạo tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội: nghiên cứu trường hợp công ty T - Tech Việt Nam.

TS. Nhâm Phong Tuân

2013 - 2014

36

KT.13.23.

Các giải pháp quản trị nhân lực của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn suy thoái kinh tế: Trường hợp của TPBank.

TS. Đỗ Xuân Trường

2013 - 2014

37

KT.13.28.

Nghiên cứu tình huống (Case study) tại công ty Citicom

TS. Nguyễn Ngọc Thắng

2013 - 2014

38

KT.14.13.

Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng - Nghiên cứu trường hợp các cửa hàng tiện ích tại Hà Nội.

ThS. Nguyễn Thu Hà

T10/2014 - T8/2015

39

KT.14.14.

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội bộ và sự hài lòng trong công việc của người lao động tại các Doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn Hà Nội.

ThS. Nguyễn Phương Mai

T10/2014 - T8/2016

10

KT.14.15.

Sự hài lòng với công việc của giảng viên đại học

TS. Đỗ Xuân Trường

T12/2014 - T12/2015

41

KT15.05.

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng đào tạo nhà quản trị trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa – trường hợp của một số doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Hà Nội.

ThS. Đặng Thị Hương

T4/2015 - T2/2016

42

KT.15.06.

Marketing chiến lược trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giải trí tại Việt nam - Nghiên cứu trường hợp cụm rạp chiếu phim Platinum Cineplex.

TS. Hồ Chí Dũng

T4/2015 - T2/2016

43

KT.15.07.

Quản lý chất lượng sản phẩm bằng phương pháp 6 sigma trong ngành may mặc Việt nam- Nghiên cứu tình huống xí nghiệp X26- Bộ quốc phòng.

TS. Trương Minh Đức.

T4/2015 - T2/2016

44

KT.15.14

Đánh giá năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA)

TS. Phan Chí Anh

 


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn