E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế năm 2016

TT

Tác giả;

Đồng tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số (năm), trang

ISI / SCOPUS / Khác

1

Phan Chi Anh,
Nguyen Hue Minh,
Luong Vu Mai Hoa,
Yoshiki Matsui

ISO 9000 implementation and performance: empirical evidence from Vietnamese companies

Abstract

International Journal of Productivity and Quality Management

Vol.18 (1), p.53-77 (2016)

Scopus

2

Ayman Bahjat Abdallah,
Chi Anh Phan,
Yoshiki Matsui

Investigating the effects of managerial and technological innovations on operational performance and customer satisfaction of manufacturing companies

Abstract

International Journal of Business Innovation and Research

Vol.10 (2/3), p.153-183 (2016)

Scopus

3

Nham Phong Tuan

Determinants of innovation: an empirical analysis for Vietnamese manufacturing firms

Abstract

Economics Annals- XXI

155 (11-12), 87-90, 2016

Scopus

4

Nham Phong Tuan;
Nguyen Nhan;
Pham Giang;
Nguyen Ngoc

The Effects of Innovation on Firm Performance of Supporting Industries in Hanoi - Vietnam

Abstract

Journal of industrial engineering and management

9(2), 413-431, 2016

Scopus

5

Le Quan;
Tạ Huy Hùng

The Relationship Between Social costs, Social copital and Failure Learning on the Entrepreneurial Restart Intention.

Abstract

International Business Management

2016, Tập 10, số 4, trg 561-571

Scopus

 Nguồn: Thống kê Viện Quản trị Kinh doanh tháng 12/2016
 

Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn