E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bộ môn Quản trị Chiến lược - Viện Quản trị Kinh doanh


TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1

 PGS.TS. Nhâm Phong Tuân

Phó chủ nhiệm bộ môn,
Giảng viên

2

 PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Viện trưởng Viện QTKD,
Giảng viên

3

TS. Đinh Văn Toàn

Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN,
Giảng viên

4

TS. Nguyễn Phương Mai

Giảng viên

  5  TS. Đỗ Vũ Phương Anh
 Giảng viên

6

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên


_____________

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Quản trị Chiến lược,

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307; Fax: (84-24) 3754 6765

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn;


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn