E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực - Viện Quản trị Kinh doanh


TT Ảnh Họ và tên Chức danh
 1 
 TS. Lưu Thị Minh Ngọc
 Chủ nhiệm Bộ môn
2
  TS. Trương Minh Đức   Phó Chủ nhiệm Bộ môn
3
   TS. Đỗ Xuân Trường  Giảng viên
4

 Giảng viên

==========

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506 máy lẻ 307 333, 501;  
Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn Website:  www.ueb.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn