E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bộ môn Quản trị Công nghệ - Viện Quản trị Kinh doanh

TT Ảnh Họ và tên Chức danh
1 
 PGS.TS. Nguyễn Đăng Minh  Phó Viện trưởng;
 Chủ nhiệm Bộ môn;
2
 PGS.TS. Phan Chí Anh
 Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị kinh doanh;
 Giảng viên;
3
 TS. Lưu Hữu Văn
 Giảng viên

_______________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị Công nghệ

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 -  P.308, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307, 333, 501

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn Website:  www.ueb.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn