E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bộ môn Marketing - Viện Quản trị Kinh doanh


TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1

 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

 Phó hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN;
 Chủ nhiệm Bộ môn;

2

  TS. Nguyễn Thị Phi Nga

 Giảng viên

3

  TS. Vũ Thị Minh Hiền   Giảng viên
 4
  TS. Nguyễn Thu Hà

 Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu QTKD

 Giảng viên

5

  ThS. Trần Việt Dũng
  Phó trưởng ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN
 Giảng viên
 6
 ThS. Hoàng Trọng Trường
 Giảng viên tập sự
7
 ThS. Hoàng Đàm Lương Thúy
 Giảng viên tập sự

_______________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506 máy lẻ 307, 333, 501.

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn;  Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn