E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bộ môn Marketing - Viện Quản trị Kinh doanh


TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1

TS. Hồ Chí Dũng

Chủ nhiệm Bộ môn

2

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Phó Trưởng ban Thanh tra - Pháp chế, ĐHQGHN

3

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

Giảng viên

 4  TS. Vũ Thị Minh Hiền
Giảng viên

5

TS. Nguyễn Thu Hà

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu QTKD

 6  ThS. Trần Việt Dũng
Phó trưởng ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN

_______________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506 máy lẻ 307, 333, 501.

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn;  Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn