E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Thông tin liên hệ Viện Quản trị Kinh doanh


Viện Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Địa chỉ: P307, E4, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3754.7506, máy lẻ 307, 333, 501
Email: 
qtkd_kt@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn