E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
BỘ MÔN QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Minh

Trưởng bộ môn

2

 

PGS.TS. Phan Chí Anh

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh

Giảng viên

3

  TS. Hoàng Xuân Vinh

Giảng viên

4

   TS. Lưu Hữu Văn  Giảng viên

Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn