E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Hội đồng Khoa Học và Đào tạo Viện Quản trị Kinh doanh

(Theo quyết định số 4208/QĐ-ĐHKT  ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN )

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

Ghi chú

1

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chủ tịch


2

TS. Nguyễn Đăng Minh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Phó Chủ tịch


3

GS.TS. Bùi Xuân Phong

Học viện Bưu chính Viễn thông

Ủy viên


4

PGS.TS. Trần Anh Tài

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên


5

PGS.TS. Lê Quân

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên


6

PGS.TS. Đỗ Minh Cương

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên


7

TS. Hồ Chí Dũng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên


8

TS. Đỗ Tiến Long

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên


9

TS. Đỗ Xuân Trường

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên


10

TS. Nguyễn Đình Trọng

Công ty Cổ phần Công nghệ

T-TECH Việt Nam

Ủy viên


11

TS. Nguyễn Trọng Hiệu

Cục Phát triển doanh nghiệp,

Bộ KH-ĐT

Ủy viên


12

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên

Thư ký


  Danh sách trên gồm 12 người./.

Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn