E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Ban Lãnh đạo Viện


Viện trưởng: PGS.TS Hoàng Văn Hải

Phụ trách các hoạt động chung và phụ trách trực tiếp công tác:
 • Kế hoạch, hoạch định chiến lược;
 • Tổ chức nhân sự; 
 • Các chương trình đào tạo sau đại học;
 • Chương trình cử nhân chất lượng cao;
 • Các chương trình đào tạo ngắn hạn, cung cấp dịch vụ tư vấn;
 • Phụ trách Website - truyền thông;
 • Công tác chính trị, tư tưởng, thi đua, khen thưởng

ĐT: (84-4) 3754.7506 + 308

Email: haihv@vnu.edu.vn

Phó Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Đăng Minh

Phụ trách:

 • Chương trình cử nhân QTKD chuẩn quốc tế;
 • Chương trình cử nhân QTKD chuẩn;
 • Phát triển chuyên môn Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị công nghệ & Phát triển doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu khoa học;
 • Công tác ISO;
ĐT: (84-4) 3754.7506 + 348

Email: dangminh@vnu.edu.vn

Phó Viện trưởng: TS. Hồ Chí Dũng
Phụ trách: 
 •  Chương trình cử nhân QTKD chất lượng cao;
 • Hợp tác Phát triển.

ĐT: (84-4) 3754.7506 + 308

Email: haihv@vnu.edu.vn

ĐT: (84-4) 3754.7506 + 501

Email: dunghc@vnu.edu.vn

 

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-4) 3754 7506, máy lẻ 307

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn;  Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn