E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Ban Lãnh đạo Viện


Viện trưởng: PGS.TS. Hoàng Văn Hải
 • Phụ trách các hoạt động chung và phụ trách trực tiếp công tác:
 • Phụ trách các hoạt động chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về hoạt động của đơn vị;
 • Phụ trách công tác kế hoạch, tài chính, hoạch định chiến lược;
 • Phụ trách công tác tổ chức nhân sự;
 • Phụ trách các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ngành QTKD, đào tạo ngắn hạn, cung cấp dịch vụ tư vấn;
 • Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, thi đua, khen thưởng;
 • Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề quan trọng trong từng lĩnh vực;
 • Phân công các nhiệm vụ cụ thể khác cho các Phó Viện trưởng.
ĐT: (84-4) 3754.7506 (máy lẻ 308)

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Đăng Minh
Phụ trách:
 • Phụ trách chương trình đào tạo cử nhân chính quy: Cử nhân chất lượng cao theo thông tư 23, cử nhân chuẩn…
 • Phụ trách công tác học sinh sinh viên;
 • Phụ trách công tác NCKH;
 • Phụ trách công tác ISO;
 • Thực hiện công việc khác do Viện trưởng phân công;
ĐT: (84-4) 3754.7506 + 348
 
Phó Viện trưởng: TS. Phạm Vũ Thắng
Phụ trách:
 • Phụ trách chương trình đào tạo cử nhân đặc thù: Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao; các chương trình đào tạo song bằng…
 • Phụ trách công tác Hợp tác và phát triển;
 • Phụ trách website và truyền thông;
 • Phụ trách công tác hành chính, thanh tra;
 • Thực hiện công việc khác do Viện trưởng phân công;
ĐT: (84-4) 3754.7506 (máy lẻ: .... )
 

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-4) 3754 7506, máy lẻ 307

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn;  Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn