E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Văn phòng Viện Quản trị Kinh doanh


TT

Ảnh

Họ và tên

1

 

ThS. Trần Kim Loan

Chuyên viên phụ trách:

 • Công tác tổ chức nhân sự;
 • Kế hoạch nhiệm vụ năm học;
 • Hợp tác phát triển;
 • Hoạt động truyền thông, Website;
 • Công tác ISO;
 • Công tác chính trị, tư tưởng thi đua, khen thưởng;
 • Công tác Nghiên cứu khoa học.

ĐT: (024) 3754 7506 (+ 307)

Email: loantk@vnu.edu.vn

2

 

ThS. Nguyễn Thu Trà

Chuyên viên phụ trách:

 • Đào tạo bậc học tiến sĩ QTKD;
 • Chương trình thạc sĩ thạc sĩ QTKD;
 • Đào tạo bậc học cử nhân QTKD
 • Công tác học sinh, sinh viên;
 • Công tác kế toán;

ĐT: (024) 3754 7506 (+ 333)

Email: trant@vnu.edu.vn

__________________

Địa chỉ liên hệ:

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307, 333, 501.

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn;    Website: http://ueb.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn