E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...

  TIÊU ĐIỂM
Ngày 29/3/2017, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp với Viện Nghiên cứu SANNO, Học viện Quản lý SANNO tổ chức Hội thảo quốc tế trên.
  TIN TỨC NỔI BẬT
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn