E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

Phó Viện trưởng: TS. Lưu Thị Minh  Ngọc

Phụ trách:

 • Phụ trách chương trình đào tạo cử nhân chính quy; thạc sĩ, tiến sĩ;
 • Phụ trách mở mới chương trình đào tạo;
 • Phụ trách công tác học sinh sinh viên;
 • Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định;
 • Phụ trách đề án Định mức Kinh tế Kỹ thuật
 • Phụ trách các KPI trong mũi nhọn của Viện và phụ trách JIRA liên quan đến các mảng được phân công;
 • Thực hiện công việc khác do Viện trưởng phân công;

SĐT: (84.24) 37547506 / 0983543330

Email: ltmngoc@vnu.edu.vn
                                   
 

Phó Viện trưởng: TS. Phạm Vũ Thắng

Phụ trách:

 • Phụ trách chương trình đào tạo cử nhân QTKD dành cho các tài năng thể thao;
 • Phụ trách Hợp tác và phát triển;
 • Phụ trách NCKH Đại học, Thạc sĩ, NCS và giảng viên;
 • Phụ trách truyền thông;
 • Phụ trách xuất bản;
 • Phụ trách Đoàn thanh niên,
 • Phụ trách công tác hành chính, thanh tra;
 • Phụ trách đào tạo ngắn hạn, đề tài, tư vấn chính sách, Business Challenges
 • Chủ tài khoản của Viện;
 • Phụ trách các KPI trong mũi nhọn của Viện và phụ trách JIRA liên quan đến các mảng được phân công;
 • Thực hiện công việc khác do Viện trưởng phân công;

SĐT: (84.24) 37547506

Email: thangpv@vnu.edu.vn
 

Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn