E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Bộ môn Văn hoá Doanh nghiệp - Khoa Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Văn hoá Doanh nghiệp - Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT


TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ
 


1
 

Chủ nhiệm bộ môn2

PGS.TS Nguyễn Văn Định
Giảng viên


3

Giảng viên


4
TS. Trần Huy Phương Giảng viên
 


Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Văn hoá Doanh nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
P.307, P.308, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT:  (84-4) 3754 7506, máy lẻ 307, 308;  Fax: (84-4) 3754 6765
Email:
qtkd_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn
 
Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn