E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH
QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Master in Management of Technology & Entrepreneurship

  • Học bằng tiếng Việt. Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng.
  • Thời gian học: 18-24 tháng, mỗi tuần học 4 buổi vào sáng & chiều các ngày thứ Bảy & Chủ nhật.

 

 

MÔN HỌC

Subjects

TÍN CHỈ

(Credits)

55 TÍN CHỈ

1

Triết học

(Philosophy)

2

K.thức chung

2

Tiếng Anh cơ bản

(English for general purpose)

4

K.thức chung

3

Tiếng Anh chuyên ngành

(English for academic purpose)

3

Nhóm ngành

4

Quản trị chiến lược

(Strategic Management)

3

Nhóm ngành

5

Quản trị nguồn nhân lực

(Human Resource Management)

3

Nhóm ngành

6

Tài chính và kế toán cho nhà quản trị

(Accounting and Finance for Managers)

3

Nhóm ngành

7

Quản trị công nghệ

(Management of Technology)

3

Chuyên ngành

8

Chuyển giao công nghệ quốc tế

(International Transfer of Technology)

3

Chuyên ngành

9

Quản trị tài sản trí tuệ

(Management of Intellectual Property)

2

Chuyên ngành

10

Quản trị hoạt động và sản xuất

(Management of Operation & Manufacturing)

2

Chuyên ngành

11

Nền tảng phát triển doanh nghiệp

(Foundations of Entrepreneurship)

3

Chuyên ngành

12

Doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp quốc tế

(Enterprise & International Entrepreneurship)

3

Chuyên ngành

13

Quản trị chất lượng và rủi ro

(Management of Quality and Risk)

2

Lựa chọn

14

Quản trị Marketing quốc tế

(International Marketing Management)

2

Lựa chọn

15

Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp

(Management of Corporate Information System)

2

Lựa chọn

16

Quản trị thương mại điện tử

(E-commerce Management)

2

Lựa chọn

17

Thiết kế và tích hợp hệ thống kinh doanh

(Business System Design and Integration)

2

Lựa chọn

18

Quản trị thay đổi trong tổ chức

(Organizational Change Management)

2

Lựa chọn

19

Luận văn

(Final Research Study)

15

 

         * TỔNG CỘNG 55 TÍN CHỈ = 12 MÔN HỌC CHÍNH + 3 MÔN HỌC LỰA CHỌN + LUẬN VĂN

-----------------------------------------------------

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Văn phòng điều phối Chương trình:

Phòng P308 nhà E4, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37547506 (máy lẻ 333)

Email: ueb.tmd@vnu.edu.vn ; Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn