E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế ngành Quản trị kinh doanh

Chứng chỉ kiểm định AUN chương trình cử nhân QTKD chuẩn quốc tế

Ban hành theo Quyết định số 3392/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
  • Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quản trị Kinh doanh

+ Tiếng Anh: Business Administration

  • Mã số ngành đào tạo: 52340101
  • Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
  • Thời gian đào tạo: 4 năm
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế)

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Business Administration  (International Standard Program)

  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân có chất lượng đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có khả năng tác nghiệp, kinh doanh, phân tích, đánh giá về quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước (công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, công ty đa quốc gia, các tập đoàn...) và các tổ chức khác, có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành doanh nhân, lãnh đạo, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

3. Thông tin tuyển sinh

  • Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế.
 
>> Chi tiết về chương trình xem tại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn