E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
2 NHÀ KHOA HỌC CỦA VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐHKT ĐƯỢC ĐHQGHN VINH DANH NĂM 2020

Trong số 26 nhà khoa học tiêu biểu trong công bố quốc tế và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Quản trị kinh doanh vinh dự đóng góp 2 nhà khoa học.


Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực, có vị trí trên bản đồ đào tạo và nghiên cứu quốc tế. Năm 2020, trong Báo cáo thường niên năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội vinh danh 26 nhà khoa học tiêu biểu, trong đó có 2 nhà khoa học nằm trong danh sách 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới có ảnh hưởng lớn (theo Tạp chí PloS Biology của Hoa Kỳ), đó là GS.TS Nguyễn Đình Đức thuộc Trường Đại học Công nghệ và PGS.TS Lê Hoàng Sơn thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Hai gương mặt nhà khoa học tiêu biểu của Viện Quản trị Kinh doanh,Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2020 gồm:

TS. Nguyễn Thu Hà - giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, Tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus;

TS. Đinh Văn Toàn - giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, tác giả chính/tác giả liên hệ của 03 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus.

Với sự vinh danh trên, Trường Đại học Kinh tế tiếp tục khẳng định vị trí là một trung tâm nghiên cứu khoa học kinh tế, quản trị hàng đầu cả nước, là môi trường làm việc lý tưởng cho các nhà khoa học tập trung nghiên cứu khoa học, có những sản phẩm khoa học chất lượng.

Danh sách 26 nhà khoa học tiêu biểu trong công bố quốc tế và và đăng ký sở hữu trí tuệ của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020 xem tại đây.  

 
ĐHKT 

Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn