E-Office   |    Email   |    Digital resources   |    Contact   

  UEB NEWS
Loading...
Từ 24/8 đến 29/8: Diễn đàn Sinh viên Châu Á 2014

Theo dự kiến, từ ngày 24/8/2014 đến 29/8/2014, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc); Đại học Keio, Đại học Thương mại Chiba, Đại học Meio (Nhật Bản); Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan), Trường Đại học Peking (Trung Quốc) tổ chức Diễn đàn Sinh viên Châu Á (Global Parnership of Asian Colleges - GPAC) năm 2014. Kế hoạch như sau:

Địa điểm tổ chức:

 Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội. Số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô sự kiện:

- Tổng số đại biểu: 150-180 người, trong đó:

  • Số sinh viên và giảng viên trong nước: 100
  • Số sinh viên và giảng viên nước ngoài: 80

- Tổng số báo cáo/tham luận: 40.

Nguồn: Trường ĐHKT, ĐHQGHN


Các tin khác
free stats Viện Quản trị Kinh Doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: qtkd.ueb.edu.vn